Zákony
Úvodná strana
Hore
Stanovy LLM
Zákony
Zásady
Tajomstvá
Vnútorný poriadok
Glejty

Svetlo krásy

Buď čistý - ty sám i miesto, kde žiješ. Niet dokonalej krásy bez čistoty tela, duše a správania. Telo je posvätným chrámom ducha, preto si váž svoje telo. Čistota prospieva predovšetkým tebe, ale i ľuďom okolo teba a tí, ktorí zachovávajú tento zákon, slúžia svojej krajine.

Buď silný. Rozumej svojmu telu a maj k nemu úctu. Je to chrám ducha, a ak nie je zdravé, nemôže byť silné ani krásne.

Chráň všetky neškodné tvory pre radosť, ktorú dáva ich krása. Chráň stromy i kvety a buď pripravený bojovať s požiarom v lese aj v meste.

 

Svetlo sily

Buď odvážny. Odvaha je najvznešenejšou vlastnosťou.
Strach je pri koreňoch každého zla. Neohrozenosť znamená silu.

Mlč, ak hovoria starší a preukazuj im úctu aj inak.
V čase skúšky je mlčanie ťažšie ako hovorenie, ale nakoniec býva silnejšie.

Buď poslušný.
Poslušnosť je základná povinnosť woodcraftera.
Poslušnosť znamená sebaovládanie
a to je jadrom Zákona.

Svetlo pravdy

Svoje čestné slovo považuj za sväté. Toto je zákon pravdy a pravda je múdrosť. Nemožno veriť tomu, kto nekoná podľa tohto zákona.

Hraj poctivo, lebo čestná hra
je pravdou a falošná hra
znamená zradu.

Buď pokorný. Uctievaj Veľkého Ducha a rešpektuj vieru iných, lebo nikto nepozná celú pravdu a každý, kto pokorne verí, má právo na našu úctu.

Svetlo lásky

Buď láskavý. Vykonaj aspoň jeden nezištný skutok denne - aj keby si mal len rozšíriť štrbinku v miestach, kde vyráža na povrch pramienok.

Ochotne pomáhaj. Vykonávaj svoje povinnosti pre povznášajúci pocit, ktorý dáva služba, lebo človek čerpá zo služby silu.

Buď veselý. Hľadaj šťastie života - lebo každá rozumná radosť, ktorú môžeš získať alebo dať, e nezničiteľný poklad, ktorý sa - podobne ako radosť z jari - zdvojnásobí zakaždým, keď sa oň rozdelíš s iným človekom.